Juridische informatie en Privacyverklaring bij de Foodsaver App

Juridische informatie en Privacyverklaring bij de Foodsaver App

De Foodsaver App werd ontwikkeld om je te helpen bij het bewaren van diepvriesvoeding, zodat je altijd een overzicht hebt van wat er allemaal in je diepvriezer zit. Daartoe moeten etenswaren die je wenst in te vriezen, samen met versheidscodes in de app worden opgeslagen. De app geeft dan aan wanneer het artikel moet worden ontdooid. Je krijgt deze informatie alleen maar als je de push-service hebt ingeschakeld.

 

Verzameling, opslag en doorgifte van persoonsgegevens

Je kan onze app in principe gebruiken zonder dat je daarvoor persoonsgegevens hoeft door te geven. We slaan dan uitsluitend zogenoemde installatie- en toegangsgegevens op, die niet met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld:

 

het type toestel en de versie ervan,

het besturingssysteem,

de pagina('s) die je bezoekt,

de datum en het tijdstip waarop je ze bezoekt.

 

Deze anonieme gegevens worden op een andere plaats opgeslagen dan de eventueel door jou meegedeelde persoonsgegevens en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Ze dienen om onze app en ons aanbod te verbeteren.

 

Persoonsgegevens worden door ons alleen maar verzameld en opgeslagen wanneer je met ons contact opneemt, wanneer je je aanmeldt met je Foodsaver-account of wanneer je je voor het eerst registreert. Dat doen we om je aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens die je ons daarbij meedeelt, zoals je naam of bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres, worden uitsluitend voor dat specifieke doeleinde opgeslagen en verwerkt. Ze worden niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor reclamedoeleinden, tenzij je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Bij de installatie van de app en de toestemming voor het gebruik van de push-services verzamelen en gebruiken we de gegevens die nodig zijn voor de communicatie met je apparatuur. We slaan die gegevens op om het gebruik van de push-services van de app mogelijk te maken. De door ons opgeslagen gegevens zijn onder meer:

 

Google Analytics:

"Deze app maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google').

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van het aanbod kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze app wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de functie IP-anonimisering is geactiveerd, zal Google je IP-adres verkorten in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) hebben onderschreven. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google gebruikt die informatie om ten behoeve van de beheerder van deze app te evalueren hoe de app wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten in de app op te stellen en om andere diensten die verband houden met het app- en internetgebruik aan te bieden aan de beheerder van de app. Het IP-adres dat je browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Je kan het gebruik van cookies weigeren door dit zo in stellen in je software. We wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze app zal kunnen gebruiken.

 

In deze app is de functie IP-anonimisering geactiveerd.

 

Je kan ook voorkomen dat Google de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op je gebruik van de app (incl. je IP-adres) verzamelt en verwerkt, door deze handelingen uit te schakelen met behulp van de schakelaar die op het einde van de pagina wordt aangeboden."

 

Google Firebase:

In verband met de registratie in de app gebruik je de service Google Firebase om gegevens over geregistreerde voedingsmiddelen in je diepvriezer op te slaan. Daardoor is een gedeeld gebruik (d.w.z. het gebruik van de service op verschillende toestellen) mogelijk.  Toppits verwerkt deze gegevens niet. Meer informatie over de gegevensbescherming bij producten van Google vind je op https://firebase.google.com/ en https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Wanneer je op onze homepage terechtkomt, gelden bovendien de daar vermelde voorschriften inzake gegevensbescherming:

https://www.toppits.nl/nl/Gegevensbescherming-in-een-notendop-2250,10904.html

 

Geheimhouding tegenover derden

De Melitta Groep garandeert dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden via verkoop, verhuur, ruil of andere manieren om je gegevens aan derden ter beschikking te stellen.

 

Beveiligingsbericht

Als persoonlijke gegevens in individuele gevallen via onze app worden verzameld, wordt de overdracht versleuteld met behulp van de momenteel meest gebruikte en veiligste methode voor gegevensoverdracht, nl. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien zorgen we ervoor dat de toegang tot je persoonsgegevens beperkt blijft tot de medewerkers van onze onderneming die deze gegevens nodig hebben om je vraag te beantwoorden of je opdracht uit te voeren. Deze medewerkers hebben de nodige opleiding gekregen in verband met beveiliging en gegevensbescherming.

Bovendien bevindt ons informatiesysteem zich achter een software-firewall, die toegang vanaf andere, ongeautoriseerde netwerken verhindert.

 

Recht op informatie

Je hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die we over jou bewaren, evenals over de oorsprong, ontvangers en het doel van de verwerking ervan. Stuur hiervoor een e-mail naar: foodsaver@toppits.de. Je kan natuurlijk ook op een andere manier met ons contact opnemen.

 

Intrekking

Het spreekt voor zich dat je te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van je gegevens of je toestemming daarvoor kan intrekken. Neem in dat geval ook contact op met: foodsaver@toppits.de.

 

Verantwoordelijke voor de inhoud

Cofresco Frischhalteprodukte

GmbH & Co. KG

Ringstr. 99

Tel.: +49 571 8396 6

Fax: +49 571 8396 700

D-32427 Minden

foodsaver@toppits.de

 

Handelsregister van de rechtbank van Bad Oeynhausen - HRA 3174

BTW-nr.: DE 812050450

 

Persoonlijk aansprakelijke vennootschap:

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

CEO: Kai Boris Bendix

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Ringstrasse 99

32427 Minden

Tel.: 0571 8396 6

Fax: 0571 8396 700

data-protection@melitta.com

 

"Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de online beslechting van geschillen. Je vindt dit op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht tot deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting bij een instantie die zich bezighoudt met het beslechten van consumentengeschillen en zijn daar principieel ook niet toe bereid."

 

Design, programmering:

APPSfactory GmbH

Nikolaistraße 28-32

04109 Leipzig

 

Auteursrechten

Onze app is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van deze app in zijn geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, voor commerciële of politieke doeleinden is uitsluitend toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG. Het afdrukken, kopiëren of downloaden van bestanden is uitsluitend toegestaan voor privégebruik.

 

Bron

© BLE – Brochure 'Tiefkühlkost – Einfrieren von A bis Z' (Diepvriesvoeding – Invriezen van A tot Z) (Bestelnr. 1057), www.bzfe.de

 

Merken, titels, logo's

® = Geregistreerd handelsmerk van een onderneming van de Melitta Groep.

Alle productnamen die in onze app worden vermeld, zijn merken van de Melitta Groep, ongeacht of dat uitdrukkelijk wordt aangegeven dan wel aangeduid met het symbool ®.

 

Garantie en aansprakelijkheid

De informatie in onze app wordt met de grootste zorg samengesteld. De Melitta Groep stelt bovendien alles in het werk om de informatie in de app actueel te houden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van de app, kan de Melitta Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de in de app ter beschikking gestelde inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.