Wat betekent 'recyclebaar'?

We zijn ervan overtuigd dat de circulaire economie een belangrijk onderdeel is van een duurzamere wereld. In die circulaire economie neemt recycling – waardevolle materialen hergebruiken om iets nieuws te maken – een belangrijke plaats in. We willen dat onze producten geproduceerd worden uit duurzame grondstoffen en aan het einde van hun levenscyclus ook gebruikt worden als grondstof voor andere nieuwe producten. Zo kunnen ze perfect geïntegreerd worden in de recyclingkringloop.

Recycling als onderdeel van de circulaire economie 

Drie factoren zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat recycling deel uitmaakt van de circulaire economie: de vooruitgang van recyclingtechnologieën, de mogelijkheid om materialen te verwijderen volgens de waarde ervan en de recyclebaarheid van de gebruikte materialen. Als producent hebben we vooral invloed op dat laatste aspect en daarom zetten we in de eerste plaats in op de recyclebaarheid van onze eigen producten.

Recyclebare materialen 

Of een product al dan niet recyclebaar is, hangt af van de gebruikte materialen. Hoe zuiverder het materiaal, hoe gemakkelijker het kan worden gerecycled. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het aluminium dat we gebruiken in onze aluminiumfolie. Bij heel wat kunststoffen is de situatie iets complexer. Kunststoffen zijn grofweg in te delen in drie groepen.

Recycling van kunststoffen 

De eerste groep zijn kunststoffen die gemakkelijk te sorteren en te recyclen zijn. Dergelijke kunststoffen worden dan ook het vaakst gebruikt.

Theoretisch kunnen de kunststoffen in de tweede groep ook worden gerecycled. Maar omdat er slechts kleine hoeveelheden van zijn, gebeurt dat niet. De derde groep bestaat uit kunststoffen die vanwege hun chemische en/of fysische eigenschappen niet recyclebaar zijn. Om die reden wordt alleen de eerste groep als recyclebaar beschouwd.

Recycling bij Toppits® 

Een voorbeeld van de eerste groep kunststoffen is het materiaal waaruit onze vershoudfolie bestaat. Sommige vershoudfolies bestaan uit meerdere lagen folie die moeilijk te recyclen zijn of zijn gemaakt van niet-recyclebare kunststoffen. Toppits® vershoudfolie wordt gemaakt van polyethyleen, een zeer recyclebare kunststof waaraan slechts enkele additieven worden toegevoegd.

We proberen het percentage gemakkelijk te sorteren en te recyclen kunststofproducten in ons assortiment voortdurend te vergroten. Daarnaast streven we ernaar om minder kunststoffen en andere materialen te gebruiken die moeilijk te recyclen zijn. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de circulaire economie en er mee voor zorgen dat waardevolle grondstoffen minder worden verbrand of verloren gaan.

Recycling van aluminium producten

Alle Toppits® aluminium producten zijn volledig recyclebaar omdat het gebruikte aluminium bijzonder zuiver is en niet vervuild is met andere materialen. Aangezien aluminium een zeer waardevol materiaal is, is de inzameling en recycling van aluminium zeer belangrijk, niet alleen voor de circulaire economie maar ook vanuit economisch oogpunt. Bovendien kan het gebruik van gerecycled materiaal veel energie besparen in vergelijking met nieuw aluminium.
Bij het weggooien van aluminium kunt u recycling ondersteunen:
- Druk uw aluminiumfolie of aluminiumbakje samen: zo kan het materiaal makkelijker gesorteerd worden.
- Informeer bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf naar de beste manier om uw producten weg te gooien.
- Sterk vervuild materiaal (bijv. volledig bedekt met voedselresten) moet bij het restafval.

Manieren waarop je onze recyclinginspanningen kan steunen 

Ook jij kan ons helpen om meer te recyclen. Het is net zo belangrijk om onze producten na gebruik op de juiste manier te verwijderen als recyclebare materialen te gebruiken om ze te maken. In Europa gelden in elk land en elke regio andere systemen en richtlijnen voor afvalverwijdering. Elk land gaat anders om met recycling. Neem contact op met je lokale afvalverwerkingsbedrijf of overheid voor meer informatie over de toepasselijke recyclingaanbevelingen en gooi onze producten op de juiste manier weg. Zo kunnen ze zoveel mogelijk worden gerecycled!