HET GEBRUIK VAN DE MASSABALANS BENADERING BIJ TOPPITS®

Toppits® maakt ook gebruik van de massabalans benadering en zet zich actief in voor het zorgvuldig omgaan met hulpbronnen, door het gebruik van resthulpbronnen bij de productie van de producten. Het doel is om in de toekomst uitsluitend gerecyclede of hernieuwbare hulpbronnen te gebruiken voor de vervaardiging van onze Toppits® producten en verpakkingen, om bijna volledig af te zien van fossiele bronnen.

Duurzame en grondstoffenbesparende productie 

We willen onze producten maken met kunststoffen uit hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen – zgn. biogebaseerde kunststoffen of bioplastics. Bioplastics worden niet speciaal voor ons geproduceerd. We nemen ze af van producenten naarmate we ze nodig hebben. De hoeveelheid bioplastics die we verbruiken, vormt slechts een zeer kleine fractie van de productiecapaciteit van deze producenten. Bovendien worden bioplastics geproduceerd in complexe en onderling verbonden en sterk geïntegreerde productiefaciliteiten.

Gebruik van bioplastics voor de massabalans 

Producenten die pure bioplastics willen leveren, kunnen echter niet meer dan de bestelde hoeveelheid produceren. Daarvoor moeten dan volledig nieuwe fabrieken gebouwd worden of moet de fabriek tussen de productie van fossiele kunststoffen en bioplastics gesloten en gereinigd worden. Zo'n fabriek kan dan al snel een week of langer stilliggen. Momenteel worden bioplastics nog maar in kleine hoeveelheden gebruikt. De hoge kosten van zowel de bouw van een nieuwe fabriek als de sluiting van een fabriek inclusief reiniging zijn gezien die kleine hoeveelheden vaak moeilijk te rechtvaardigen. Bovendien is deze manier van werken niet bepaald duurzaam.

Redenen voor de massabalansbenadering 

De massabalansbenadering is dan ook in het leven geroepen om het gebruik van bioplastics mogelijk te maken zonder torenhoge kosten en verspilling van hulpbronnen. Deze benadering is een belangrijke mijlpaal op weg naar een biogebaseerde circulaire economie.

Stappen binnen de massabalansbenadering 

Wanneer we voor onze producten bioplastics willen gebruiken, bestellen we de hoeveelheid die we nodig hebben bij de producent. De producent koopt dan de benodigde alternatieve grondstoffen aan en gebruikt deze voor de productie van de kunststoffen. Nu is het zo dat 'onze' grondstof vermengd wordt met fossiele grondstoffen en vervolgens gebruikt wordt voor onze producten. De producent produceert dus een soort kunststof die deels biogebaseerd en deels fossiel is. Omdat alles samen in grote reactoren geproduceerd wordt, kan de kunststof achteraf niet worden gescheiden. Het uiteindelijke materiaal ziet er immers precies hetzelfde uit.

De massabalansmethode 

Daarom kunnen we niet zeggen of bepaalde huishoudfolie of diepvrieszakjes gemaakt zijn van bioplastics of fossiele kunststoffen. We weten alleen dat de overeenkomstige hoeveelheid bioplastics ergens in de wereld gebruikt wordt. En misschien is dat in onze producten. Dit proces wordt massabalans genoemd. 

Meer milieuvriendelijke productieprocessen 

We doen er alles aan om onze producten steeds duurzamer en milieuvriendelijker te maken. We zijn van mening dat de massabalansbenadering momenteel de enige manier is om dat te doen en dat deze methode ons bovendien een geweldige mogelijkheid biedt om duurzaamheid te verenigen met de kwaliteit die de consument van onze producten gewoon is. We hopen dat verder onderzoek en een toenemende vraag naar alternatieve grondstoffen en productieprocessen in de toekomst zullen leiden tot oplossingen die verder gaan dan de massabalansbenadering.

De toepassing van de massabalansbenadering voor Toppits®-producten 

Toppits® hanteert ook de massabalansbenadering en zet zich actief in voor het duurzame gebruik van grondstoffen door bij de productie van zijn producten gebruik te maken van organische restgrondstoffen. Ons doel is om bij de productie van Toppits®-producten en -verpakkingen tegen 2025 alleen gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, zodat we fossiele grondstoffen vrijwel volledig kunnen elimineren.

Producten met organische grondstoffen 

Hieronder geven we een overzicht van de producten in het Toppits®-assortiment die al deels geproduceerd kunnen worden met organische grondstoffen. Dit is een continu proces. Bestaande samenstellingen worden zorgvuldig geëvalueerd en in sommige gevallen zijn aanpassingen nodig aan toeleveringsketens en productieprocessen om bij de productie van Toppits®-producten steeds meer gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen te gebruiken.

Suggesties